Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Twitter marketing for dummies
Tác giả: Kyle Lacy
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.872
 
Twitter marketing for dummies
Tác giả: Kyle Lacy
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.872
 
Twitter for dummies [electronic resource]
Tác giả: Laura W Fitton, Mark Burstiner, Michael E Gruen, Steven D Miller, Leslie Poston
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.754
 
Twitter for dummies elektronisk ressurs
Tác giả: Laura Fitton, Michael E Gruen, Leslie Poston
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7
 
Twitter marketing for dummies [electronic resource]
Tác giả: Kyle Lacy, Manny Hernandez
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.8
 
Twitter application development for dummies [electronic resource]
Tác giả: Dusty Reagan
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7
 
Twitter marketing : an hour a day
Tác giả: Hollis Thomases
Xuất bản: Indianapolis Ind: Wiley Pub, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.8
 
Facebook & Twitter for seniors for dummies
Tác giả: Marsha Collier
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley Pub John Wiley distributor, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.754
 
1

Truy cập nhanh danh mục