Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 148 kết quả
Essentials of pharmaceutical chemistry
Tác giả: Donald Cairns
Xuất bản: : Pharmaceutical Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.19
 
Clarke’s Analysis of Drugs and Poisons : in pharmaceuticals, body fluids and postmortem material
Tác giả: Anthony C Moffat, M David Osselton, Brian Widdop
Xuất bản: London: Pharmaceutical Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  615.1901
 
Clarke’s Analysis of Drugs and Poisons : in pharmaceuticals, body fluids and postmortem material
Tác giả: Anthony C Moffat, M David Osselton, Brian Widdop
Xuất bản: London: Pharmaceutical Press, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.1901
 
Chemistry of drugs
Tác giả: D Barlow, David Mountford
Xuất bản: London Chicago: Pharmaceutical Press, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.1076
 
Pharmaceutical Fronts
Tác giả:
Xuất bản: : Georg Thieme Verlag KG, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Polymorphism in the pharmaceutical industry
Tác giả: Rolf Hilfiker
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.28
 
Physical characterization of pharmaceutical solids
Tác giả: H G Brittain
Xuất bản: New York: M Dekker, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 
Pharmaceutical process scale-up
Tác giả: Michael Levin
Xuất bản: New York: Informa Healthcare, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.19
 
Computational pharmaceutical solid state chemistry
Tác giả: Yuriy A Abramov
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.19
 
Pharmaceutical process engineering
Tác giả: Anthony J Hickey, David Ganderton
Xuất bản: New York: Informa Healthcare, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục