Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Architecture in Detail II
Tác giả: Graham Bizley
Xuất bản: Amsterdam Boston: Architectural PressElsevier, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  729
 
Architect's handbook of construction detailing
Tác giả: David Kent Ballast
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2009
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  692
 
Construction drawings and details for interiors : basic skills
Tác giả: W Otie Kilmer, Rosemary Kilmer
Xuất bản: New York: J Wiley, 2003
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  729
 
Handbook of Construction Tolerances
Tác giả: David Kent Ballast
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  624.17
 
Architectural graphic standards : student edition
Tác giả: Bruce L Bassler
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  690
 
Manual for detailing reinforced concrete structures to EC2
Tác giả: Calavera Ruiz José
Xuất bản: London New York: Spon Press, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.1
 
Standard method of detailing structural concrete : a manual for best practice
Tác giả:
Xuất bản: London: Institution of Structural Engineers, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.1834
 
Journal of Daylighting
Tác giả:
Xuất bản: : SolarLits, 2015
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
JAUR (Journal of Architecture and Urbanism Research)
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Medan Area, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
1

Truy cập nhanh danh mục