Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 13 kết quả
Electrical systems for nuclear power plants
Tác giả: Omar S Mazzoni
Xuất bản: Hoboken New Jersey Piscatawny NJ: John Wiley Sons IEEE Press, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.483
 
Guide to electric power generation
Tác giả: Anthony J Pansini, Kenneth D Smalling
Xuất bản: Lilburn GA Boca Raton FL: Fairmont Press Distributed by CRC PressTaylor Francis, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.31
 
Electrical load forecasting : modeling and model construction
Tác giả: S A Soliman, Ahmad M Alkandari
Xuất bản: Burlington MA: ButterworthHeinemann, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
 
Electrical Power Systems Quality
Tác giả: Roger C Dugan, H Wayne Beaty, Mark F McGranaghan
Xuất bản: New Delhi: Tata McGraw Hill, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3191
 
Core Concepts and Methods in Load Forecasting [electronic resource] : With Applications in Distribution Networks
Tác giả: Stephen Haben, William Holderbaum, Marcus Voss
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.319
 
Thiết kế nhà máy điện và trạm biến áp : Phần điện
Tác giả: Huỳnh Nhơn
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.312
 
Thiết kế nhà máy điện và trạm biến áp Phần điện
Tác giả: Huỳnh Nhơn
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.312
 
Nhà máy, điện trạm biến áp và bảo vệ Rơ-Le
Tác giả: Nguyễn Quý
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  621.3121
 
New technologies for smart grid operation
Tác giả: Sioe T Mak
Xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK: IOP Publishing, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  333.7932
 
Hướng dẫn thiết kế tốt nghiệp Thiết kế phần điện, thiết kế chống sét cho nhà máy nhiệt điện
Tác giả: Dương Vũ Văn, Lê Thanh Thỏa, Trần Hoàng Lĩnh
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3121
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục