Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 70 kết quả (0.0312328 giây)
A course in the theory of groups
Tác giả: Derek John Scott Robinson
New York: SpringerVerlag, 1993
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 512.2
 
A course in the theory of groups
Tác giả: Derek John Scott Robinson
New York: SpringerVerlag, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 512.2
 
An introduction to the theory of groups
Tác giả: Joseph J Rotman
New York: SpringerVerlag, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 512
 
Group theory in a nutshell for physicists
Tác giả: A Zee
: ,
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 512.2
 
Buildings : theory and applications
Tác giả: Peter Abramenko
Charlottesville VA: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 512.2
 
Classical topology and combinatorial group theory
Tác giả: John Stillwell
New York: SpringerVerlag, 1980
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 514
 
The theory and practice of group psychotherapy
Tác giả: Irvin D Yalom
New York London: Basic Books, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 616.89
 
Handbook of computational group theory
Tác giả: Derek F Holt
Boca Raton: Chapman HallCRC, 2005
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 512.2
 
Topological methods in group theory
Tác giả: Ross Geoghegan
New York: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 512.55
 
Introduction to the theory of cooperative games [electronic resource]
Tác giả: Bezalel Peleg
Berlin Heidelberg: SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 619.3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục