Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 69 kết quả
An introduction to interactive multimedia
Tác giả: Stephen J Misovich
Xuất bản: Boston: Allyn and Bacon, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.7
 
Multimedia Making It Work
Tác giả: Tay Vaughan
Xuất bản: New Yor: McGrawHill, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7
 
Intelligent design of interactive multimedia listening software
Tác giả: Vehbi Turel
Xuất bản: Hershey: Information Science Reference, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  371.33
 
Linux multimedia hacks / [tips & tools for taming images, audio and video]
Tác giả: Kyle Rankin
Xuất bản: Beijing: OReilly, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  006.7
 
Searching for sharing [electronic resource] : heritage and multimedia in Africa
Tác giả: Daniela Merolla, Mark Turin
Xuất bản: Cambridge: Open Book Publishers, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  398.2096
 
International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence
Tác giả:
Xuất bản: : Universidad Internacional de La Rioja UNIR, 2008
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Technology-assisted problem solving for engineering education : interactive multimedia applications
Tác giả: Manjit Singh Sidhu
Xuất bản: Hershey PA: Engineering Science Reference, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.0071
 
From Web to workplace : designing open hypermedia systems
Tác giả: Kaj Grnbuk, Randall H Trigg
Xuất bản: Cambridge Massachusetts: MIT Press, 1999
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  006.7
 
New literary hybrids in the age of multimedia expression : crossing borders, crossing genres
Tác giả: Marcel Cornis-Pope
Xuất bản: Amsterdam Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2014
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  809.911
 
Playing with sound : A theory of interacting with sound and music in video games
Tác giả: Karen Collins
Xuất bản: Sl: sn,
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  006.7
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục