Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 75 kết quả
Nguyên máy
Tác giả: Đinh Gia Tường, Tạ Khánh Lâm
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.811
 
Nguyên kế toán
Tác giả: Dương Thị Mai Hà Trâm, Nguyễn Quỳnh Tứ Ly, Nguyễn Thanh Nam, Thái Thị Nho, Trần Nam Trung
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  657
 
Nguyên kế toán
Tác giả: Nguyễn Việt
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657
 
Nguyên kế toán
Tác giả: Võ Văn Nhị, Mai Thị Hoàng Minh
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  657
 
Nguyên kế toán
Tác giả: Nguyễn Anh Việt, Bùi Văn Dương, Trần Văn Thảo, Võ Văn Nhị
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657
 
Nguyên kế toán
Tác giả: Nguyễn Việt, Bùi Văn Dương, Trần Văn Thảo, Võ Văn Nhị
Xuất bản: TpHCM: Tài Chính, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657
 
Nguyên kế toán
Tác giả: Võ Văn Nhị, Mai Thị Hoàng Minh
Xuất bản: Hà Nội: Tài chính, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657
 
Nguyên kế toán
Tác giả:
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  657
 
Nguyên kế toán
Tác giả: Nguyễn Thanh Tú, Thái Thị Nho, Trần Văn Tùng, Trịnh Xuân Hưng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  657
 
Nguyên kế toán
Tác giả: Trần Văn Tùng, Nguyễn Thanh Tú, Thái Thị Nho, Trịnh Xuân Hưng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  657
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục