Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp
Tác giả: Đào Quang Thạch, Phạm Văn Hòa
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.312
 
Phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp
Tác giả: Đào Quang Thạch, Phạm Văn Hòa
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3121
 
Nhà máy điện và trạm biến áp : Phần điện
Tác giả: Đào Quang Thạch, Lã Văn Út, Nguyễn Hữu Khái
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.31
 
Thiết kế phần điện nhà máy điện và trạm biến áp
Tác giả: Phạm Ngọc Hùng, Phạm Văn Hòa
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.312
 
Triển khai thư điện tử với Microsoft Exchange Server
Tác giả: Tô Thanh Hải, Phương Lan
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.713769
 
Tự thiết kế mạch điện tử với Workbench for Dos & Windows
Tác giả: Đặng Minh Hoàng
Xuất bản: TpHCM: Thống Kê, 2000
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.68
 
Giáo trình thực hành CAD-CAM : Thiết kế cơ khí - điện tử và mô phỏng với Catia & Visual Nastran
Tác giả: Thanh Tâm
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Hồng Đức, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  620.00420285
 
1

Truy cập nhanh danh mục