Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Isaac Asimov: The Complete Stories
Tác giả: Clive Cussler, Clive Cussler cm
Xuất bản: : Doubleday, 1992
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Velocity
Tác giả: Clive Cussler, Clive Cussler cm
Xuất bản: : Bantam Books, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Crescent dawn
Tác giả: Clive Cussler, Dirk Cussler
Xuất bản: New York: G P Putnams Sons, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
Trojan odyssey
Tác giả: Clive Cussler
Xuất bản: New York: Putnam, 2003
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
Bí ẩn titanic : Tiểu thuyết phiêu lưu
Tác giả: Clive Cussler
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2014
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  813.54
 
Hoang mạc : tiểu thuyết phiêu lưu
Tác giả: Clive Cussler, Phạm Đăng Phụng
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2013
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  813.54
 
The jungle [electronic resource]
Tác giả: Clive Cussler, Jack B Du Brul
Xuất bản: New York: G P Putnams Sons, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
Băng cháy = Fire ice
Tác giả: Clive Cussler, Paul Kemprecos, Phạm Đăng Phụng
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức Công ty sách Thời đại, 2012
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  813.54
 
1

Truy cập nhanh danh mục