Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 25 kết quả
Thực hành sinh học phân tử và tế bào dược
Tác giả: Chu Thị Bích Phượng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  572.8
 
Công nghệ sản xuất trà, cà phê, ca cao
Tác giả: Chu Thị Bích Phượng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  663.9
 
Thực hành sinh học phân tử và tế bào dược
Tác giả: Chu Thị Bích Phượng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  572.8
 
Thực hành sinh học phân tử và tế bào dược
Tác giả: Chu Thị Bích Phượng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  572.8
 
Nghiên cứu quy trình trích ly pectin từ vỏ bưởi và khảo sát khả năng ứng dụng làm màng bao bảo quản trái sơri
Tác giả: Lê Phúc Nguyên, Chu Thị Bích Phượng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Công nghệ sinh học thực phẩm
Tác giả: Chu Thị Bích Phượng, Nguyễn Ngọc Hồng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664.024
 
An toàn vệ sinh thực phẩm
Tác giả: Dương Thanh Liêm, Chu Thị Bích Phượng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  363.192
 
Công nghệ sinh học thực phẩm
Tác giả: Chu Thị Bích Phượng, Nguyễn Ngọc Hồng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664.024
 
Hóa sinh môi trường
Tác giả: Trương Thanh Cảnh, Chu Thị Bích Phượng
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  577.14
 
Hoá sinh môi trường
Tác giả: Trương Thanh Cảnh, Chu Thị Bích Phượng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  577.14
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục