Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 13 kết quả
Thiết bị Facts trong hệ thống điện
Tác giả: Hồ Đắc Lộc
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.31913
 
Hướng dẫn thiết kế cung cấp điện
Tác giả: Hồ Đắc Lộc
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.31
 
Đo lường và điều khiển dùng máy tính
Tác giả: Hồ Đắc Lộc
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.8
 
Trạm và nhà máy điện
Tác giả: Huỳnh Nhơn, Hồ Đắc Lộc
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.312
 
Trạm và nhà máy điện
Tác giả: Huỳnh Nhơn, Hồ Đắc Lộc
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.312
 
Trạm và nhà máy điện
Tác giả: Huỳnh Nhơn, Hồ Đắc Lộc
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.312
 
Xử lý tín hiệu số
Tác giả: Hồ Đắc Lộc, Phạm Hùng Kim Khánh
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3822
 
Năng lượng tái tạo và bảo vệ môi trường
Tác giả: Huỳnh Châu Duy, Hồ Đắc Lộc
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.042
 
Công nghệ tính toán mềm lý thuyết và ứng dụng trong kỹ thuật điện
Tác giả: Huỳnh Châu Duy, Hồ Đắc Lộc
Xuất bản: TPHCM: Khoa học và kỹ thuật, 2020
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3028563
 
Vẽ & thiết kế mạch in với chương trình eagle : bài tập thực hành điện-điện tử
Tác giả: Hồ Đắc Lộc, Phạm Quang Huy, Phùng Thị Nguyệt
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.381531
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục