Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 24 kết quả
Mô phỏng ổn định động hệ thống điện
Tác giả: Nguyễn Hùng
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  621.3191
 
Hệ thống điều khiển số
Tác giả: Nguyễn Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  621.9023
 
Hình họa 3 hình họa nhân thể
Tác giả: Nguyễn Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  743.4
 
Kỹ thuật đo lường
Tác giả: Ngô Cao Cường, Nguyễn Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.37
 
Hàm phức và biến đổi laplace
Tác giả: Ngô Cao Cường, Nguyễn Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  515.9
 
Máy điện 2
Tác giả: Nguyễn Hùng, Lê Đình Lương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.31042
 
Kỹ thuật đo lường
Tác giả: Nguyễn Hùng, Ngô Cao Cường
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.37
 
Máy điện 2
Tác giả: Nguyễn Hùng, Lê Đình Lương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  621.31042
 
Máy điện 1
Tác giả: Lê Đình Lương, Đoàn Thị Bằng, Nguyễn Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.31042
 
Kỹ thuật điện
Tác giả: Đoàn Thị Bằng, Lê Đình Lương, Nguyễn Hùng, Nguyễn Quý
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục