Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 38 kết quả
Bước đầu nghiên cứu các loại gạo lức trên cân nặng và chỉ số lipid máu của chuột
Tác giả: Phạm Quốc Bảo, Nguyễn Ngọc Hồng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  664.725
 
Nghiên cứu chế biến sản phẩm thạch từ nghiên liệu mít
Tác giả: Phan Thị Thu Hà, Nguyễn Ngọc Hồng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Nghiên cứu quy trình sản xuất mứt đông đu đủ chanh dây
Tác giả: Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Ngọc Hồng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Công nghệ sinh học thực phẩm
Tác giả: Chu Thị Bích Phượng, Nguyễn Ngọc Hồng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664.024
 
Hóa sinh
Tác giả: Nguyễn Ngọc Hồng, Trần Thị Ngọc Mai
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  572
 
Hóa phân tích
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Vân, Nguyễn Ngọc Hồng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  543
 
Khảo sát hoạt tính sinh học của cây nhân trần tía
Tác giả: Lê Hoàng Khải, Nguyễn Ngọc Hồng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  572
 
Hóa sinh thực phẩm
Tác giả: Trần Thị Ngọc Mai, Nguyễn Ngọc Hồng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  572
 
Bước đầu nghiên cứu thành phần hóa thực vật và một số hoạt tính sinh học từ lá cây trứng cá muntingia calabura l
Tác giả: Phạm Hữu Tuấn, Nguyễn Ngọc Hồng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  582.13
 
Sàng lọc hoạt tính chống oxy hóa của một số loài thực vật định hướng nghiên cứu nguyên liệu có tiềm năng chống tăng đườn...
Tác giả: Dương Minh Trí, Nguyễn Ngọc Hồng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  580
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục