Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 38 kết quả
Hóa phân tích
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Vân, Nguyễn Ngọc Hồng, Thái Văn Nam
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  543
 
Nghiên cứu hoạt tính sinh học và bước đầu tạo sản phẩm trà túi lọc từ lá cây thanh trà (Bouea macrophylla Griffith.)
Tác giả: Nguyễn Hoàng Nam Anh, Nguyễn Ngọc Hồng, Võ Văn Giàu
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2023
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in
ddc:  663.94
 
Nghiên cứu phân lập các hợp chất có hoạt tính sinh học từ lá cây thanh trà Bouea macrophylla Griffith
Tác giả: Hà Kim Ngọc, Nguyễn Ngọc Hồng, Võ Văn Giàu
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in
ddc:  572
 
Thí nghiệm hóa học và hóa sinh thực phẩm
Tác giả: Trần Thị Ngọc Mai, Chu Thị Bích Phượng, Nguyễn Ngọc Hồng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  572
 
Thí nghiệm hóa học và hóa sinh thực phẩm
Tác giả: Trần Thị Ngọc Mai, Chu Thị Bích Phượng, Nguyễn Ngọc Hồng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  572
 
Nghiên cứu thành phần alkaloid, flavonoid và hoạt tính chống oxy của lá sen Nelumbo nucifera
Tác giả: Trần Thị Kim Ngân, Nguyễn Ngọc Hồng, Nguyễn Thị Thu Hương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam : Sách tình huống
Tác giả: Nguyễn Hồ Bích Hằng, Nguyễn Ngọc Hồng Phượng, Nguyễn Phương Thảo
Xuất bản: Hà Nội: Hồng đức, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  346.0482
 
Thí nghiệm hóa học và hóa sinh thực phẩm
Tác giả: Trần Thị Ngọc Mai, Chu Thị Bích Phượng, Nguyễn Ngọc Hồng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  572
 
Khảo sát hoạt tính chống oxy hóa và giảm đường huyết của các loại cao chiết từ một số loại gạo ở Việt Nam
Tác giả: Lương Thị Ngọc Hân, Đặng Thị Kim Tuyền, Nguyễn Ngọc Hồng, Phạm Tiến Đạt
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  664.725
 
Nghiên cứu hoạt tính sinh học định hướng phân lập hợp chất tinh khiết từ cây nhân trần tía và ứng dụng
Tác giả: Lương Thị Ngọc Hân, Nguyễn Ngọc Hồng, Phạm Tiến Đạt, Trương Hồng Nhung
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  572
 

Truy cập nhanh danh mục