Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Kiểm thử phần mềm
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Trúc
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ddc:  005.14
 
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Tiến Hùng
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Trúc, Lê Hoàng Nghiêm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Tối ưu hóa kết cấu dàn chịu ràng buộc về tần số dao động sử dụng giải thuật tiến hóa khác biệt
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Trúc, Nguyễn Thời Trung
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  624.170151
 
Quản lý thư viện
Tác giả: Trần Lê Duy, Đặng Đại Phúc, Nguyễn Thị Thanh Trúc
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2005
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm
Tác giả: Dương Thành Phết, Nguyễn Đông Phương, Nguyễn Thị Thanh Trúc, Trịnh Công Nhựt
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  005.14
 
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ ATM của ngân hàng TMCP Sài Gòn trên ...
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Trúc, Bùi Thùy Dương, Lê Đức Thắng, Nguyễn Thị Duyên, Trần Thị Mỹ Kim, Trương Hoài Tuyền
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
eBook (pdf)
ddc:  332.10688
 
Pháp luật về phòng chống tham nhũng đối với cán bộ công chức
Tác giả: Nguyễn Đinh Nhật Quý, Nguyễn Thị Thanh Trúc, Nguyễn Thị Tường Vi, Nguyễn Văn Thạch, Trần Huỳnh Đức, Trần Nhật Tâm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc:  345.02323
 
Tiền và các khoản phải thu tại công ty tnhh Nguyên Khoa Vina
Tác giả: Đặng Tường Vy, Lê Hà Trang, Lê Thanh Ngân, Nguyễn Thị Thanh Trúc, Nguyễn Xuân Trung, Trần Văn TùngTrần Văn Tùng
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
eBook (pdf)
ddc: 
 
Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên Hutech khi mua sắm trên sàn thương mại điện tử Shopee
Tác giả: Đinh Việt Chiến, Hoàng Ngọc Vĩnh Khang, Ngô Ngọc Nguyên Thảo, Ngô Ngọc Nguyên Thảo, Nguyễn Thị Thanh Trúc, Nguyễn Nam Giang, Phạm Thị Thùy Trang
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
eBook (pdf)
ddc:  658.8343
 
1

Truy cập nhanh danh mục