Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
Giáo trình môn học Thiết kế trang phục 1
Tác giả: Võ Phước Tấn, Phạm Nhất Chi Mai
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2006
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  687.042
 
Giáo trình môn học Thiết kế trang phục 1
Tác giả: Võ Phước Tấn, Phạm Nhất Chi Mai
Xuất bản: TpHCM: Thống Kê, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  646.3
 
Giáo trình môn học Quản lý chất lượng trang phục
Tác giả: Võ Phước Tấn, Phạm Nhất Chi Mai
Xuất bản: TpHCM: Thống kê, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  646.3
 
Anh văn chuyên ngành may thời trang : Giáo trình môn học=English for the fashion garment industry
Tác giả: Võ Phước Tấn, Trần Anh Dũng
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  428.024687
 
Giáo trình môn học Thiết kế thời trang trên máy tính = Cad-Computer aided fashion design
Tác giả: Võ Phước Tấn, Nguyễn Mậu Tùng, Thiều Thanh Tân
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  746.920285
 
Tổ chức và quản lý sản xuất may công nghiệp
Tác giả: Võ Phước Tấn, Hoàng Ái Thư, Huỳnh Thị Hậu, Nguyễn Thị Thanh Trúc
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  687.06
 
Giáo trình môn học Thiết kế trang phục 2
Tác giả: Võ Phước Tấn, Lưu Thị Thu Hà, Nguyễn Mậu Tùng, Phạm Thị Thảo
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2006
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  687.042
 
Giáo trình môn học Công nghệ may 2
Tác giả: Võ Phước Tấn, Bùi Thị Cẩm Loan, Huỳnh Văn Thức, Trần Thị Kim Phượng
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2006
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  687.044
 
Giáo trình môn học Công nghệ may 5 : Quy trình công nghệ sản xuất may
Tác giả: Võ Phước Tấn, Bùi Thị Cẩm Loan, Nguyễn Thị Thanh Trúc
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  646.4072
 
Giáo trình môn học Công nghệ may 1
Tác giả: Võ Phước Tấn, Bùi Thị Cẩm Loan, Phạm Nhất Chi Mai, Trần Thị Kim Phượng
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  646.4072
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục