Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
Cân đối ngân sách nhà nước Việt Nam trong nền kinh tế thị trường
Tác giả: Bùi Thị Mai Hoài
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  352.4597
 
Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống dịch vụ thu gom, xử lý chất thải công nghiệp...
Tác giả: Bùi Thị Mai, Nguyễn Công Hào
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628.44
 
Giáo trình tài chính công và phân tích chính sách thuế
Tác giả: Sử Đình Thành, Bùi Thị Mai Hoài
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  336
 
Nghiên cứu sản xuất Necta từ trái me
Tác giả: Bùi Thị Mai Trang, Tôn Nữ Minh Nguyệt
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Lý thuyết tài chính công
Tác giả: Sử Đình Thành, Bùi Thị Mai Hoài, Nguyễn Hồng Thắng
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  336.001
 
Kỹ thuật xét nghiệm huyết học và truyền máu ứng dụng trong lâm sàng
Tác giả: Bùi Thị Mai An, Đỗ Trung Phần, Phạm Tuyết Dương, Trương Công Duẩn
Xuất bản: Hà Nội: Y học, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.15
 
Kỹ thuật xét nghiệm huyết học - truyền máu : Sách đào tạo cử nhân kỹ thuật y học
Tác giả: Bùi Thị Mai An, Đào Thanh Hiền, Hà Thị Anh, Huỳnh Hữu Duyên
Xuất bản: Hà Nội: Y Học, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.15
 
Bài giảng huyết học - truyền máu : sau đại học
Tác giả: Bùi Thị Mai An, Đỗ Trung Phấn, Nguyễn Thị Minh An, Phạm Tuấn Dương
Xuất bản: Hà Nội: Y học, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.15
 
Nhập môn tài chính - tiền tệ
Tác giả: Sử Đình Thành, Bùi Thị Mai Hoài, Diệp Gia Luật, Dương Thị Bình Minh, Phạm Đặng Huấn, Vũ Thị Minh Hằng
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.401
 
Nông nghiệp xanh vùng Nam Trung Bộ thực tiễn và chính sách thúc đẩy phát triển : sách chuyên khảo
Tác giả: Bùi Đức Phi Hùng, Bùi Thị Mai Trúc, Bùi Đức Hùng, Châu Ngọc Hòe, Hồ Thị Kim Thùy, Lê Thị Hồng Dương, Lê Thị Trường An, Phạm Quốc Trí
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.1095975
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục