Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 22 kết quả
Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại NH Nông nghiệp & PTNT chi nhánh Tây SG
Tác giả: Lê Thị Thúy Hằng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Cẩm nang tra cứu pháp luật về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp
Tác giả: Lê Thị Thúy Hương
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  344.02
 
Nghiên cứu và đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến hoạt động nuôi trồng thủy sản tại Tiền Giang
Tác giả: Lê Thị Thúy Hằng, Hoàng Hưng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  363.73874
 
Nghiên cứu ứng dụng một số chất keo tụ trong xử lý nước thải dệt nhuộm
Tác giả: Lê Thị Thúy, Nguyễn Công Hào
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628.35
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả thu thuế thu nhập cá nhân tại tỉnh Bình Dương
Tác giả: Lê Thị Thúy, Nguyễn Minh Hà
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  336.242
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả thu thuế GTGT trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Tác giả: Lê Thị Thúy Hằng, Mai Đình Lâm
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  336.2714
 
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại cn tổng công ty điện lực TP.HCM - công ty điện lực Tân Thuận
Tác giả: Lê Thị Thúy Ái, Trương Quang Dũng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  658.812
 
Quy trình mở thẻ tín dụng cho khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á (Seabank) - PGD Khánh Hội
Tác giả: Lê Thị Thúy Hằng, Văn Thiên Hào
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  332.17
 
Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TM CP phát triển TP. HCM - Phòng GD Duy Tân
Tác giả: Lê Thị Thúy Hằng, Phan Thị Thương Huyền
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Giáo trình khoa học hàng hóa : Dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp Hà Nội
Tác giả: Phan Thị Thúy, Lê Thị Thúy Nga, Nguyễn Quốc Hùng
Xuất bản: Hà Nội: Hà Nội, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.02
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục