Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Borland Pascal version 7.0. Tập 1
Tác giả: Nguyễn Đình Tê
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (rar)
ddc:  005.133
 
Kỹ thuật biên tập và dựng video với Windows Movie Maker
Tác giả: Nguyễn Đình Tê
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  778.53
 
Hướng dẫn sử dụng Windows 8. Tập 1
Tác giả: Nguyễn Đình Tê
Xuất bản: TPHCM: Phương Đông, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.446
 
Borland Pascal Version 7.0 . Tập 2
Tác giả: Nguyễn Đình Tê, Hoàng Đức Hải
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.133
 
Lý thuyết và bài tập ngôn ngữ C : Giáo trình : T.1
Tác giả: Nguyễn Đình Tê, Hoàng Đức Hải
Xuất bản: TpHCM: Mũi Cà Mau, 2004
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (rar)
ddc:  005.133
 
Giáo trình lý thuyết và thực hành tin học văn phòng. T.2 - Word XP
Tác giả: Nguyễn Đình Tê, Hoàng Đức Hải
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (rar)
ddc:  005.369
 
Viết sách điện tử? thật đơn giản
Tác giả: Nguyễn Đình Tê, Hoàng Đức Hải
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  686.22544536
 
Giáo trình mạng T.2 - Novell Netware 4.1
Tác giả: Phạm Hoàng Dũng, Hoàng Đức Hải, Nguyễn Đình Tê
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 1998
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  004.65
 
1

Truy cập nhanh danh mục