Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 16 kết quả
Giáo trình kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh
Tác giả: Nguyễn Đức Lợi
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  621.56
 
Giáo trình khoa học quản lý
Tác giả: Nguyễn Đức Lợi
Xuất bản: Hà Nội: Tài Chính, 2008
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  658.001
 
Kỹ thuật an toàn trong hệ thống lạnh : Giáo trình
Tác giả: Nguyễn Đức Lợi
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.56
 
Tự động hóa hệ thống lạnh
Tác giả: Nguyễn Đức Lợi
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.56
 
Thiết kế hệ thống điều hòa không khí VRV
Tác giả: Nguyễn Đức Lợi
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.57
 
Giáo trình thiết kế hệ thống điều hòa không khí
Tác giả: Nguyễn Đức Lợi,
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  697.93
 
Bài tập tính toán kỹ thuật lạnh
Tác giả: Nguyễn Đức Lợi
Xuất bản: Hà Nội: Bách khoa, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.56
 
Kỹ thuật lạnh cơ sở
Tác giả: Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.56
 
Máy và thiết bị lạnh
Tác giả: Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.57
 
Kỹ thuật lạnh cơ sở
Tác giả: Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.56
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục