Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 94 kết quả
Quản trị tài chính doanh nghiệp
Tác giả: Nguyễn Hải Sản
Xuất bản: TpHCM: Trẻ, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.15
 
Quản trị học
Tác giả: Nguyễn Hải Sản
Xuất bản: TpHCM: Thống Kê, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658
 
Quản trị doanh nghiệp
Tác giả: Nguyễn Hải Sản
Xuất bản: Hà Nội: Tài chính, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658
 
Quản trị doanh nghiệp
Tác giả: Nguyễn Hải Sản
Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658
 
Toán ứng dụng
Tác giả: Nguyễn Hải Thanh
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Sư phạm, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519
 
Tối ưu hóa : giáo trình cho ngành Tin học
Tác giả: Nguyễn Hải Thanh
Xuất bản: Hà Nội: Bách khoa Hà Nội, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.3
 
Liên quan cấu trúc và tác dụng sinh học : Sách đào tạo dược sĩ sau đại học
Tác giả: Nguyễn Hải Nam
Xuất bản: Hà Nội: Y học, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.19
 
Giáo trình chọn giống và nhân giống vật nuôi : Dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp
Tác giả: Nguyễn Hải Quân
Xuất bản: Hà Nội: Hà Nội, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.082
 
Manh mai khói dạ : tản văn
Tác giả: Nguyễn Hải Yến
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2020
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9228
 
Cây mẫu đơn hoa trắng : tập truyện ngắn
Tác giả: Nguyễn Hải Yến
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2020
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục