Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 88 kết quả
Làm dâu nơi đất khách : trải nghiệm văn hóa của những người phụ nữ Việt Nam lấy chồng Trung Quốc ở Vạn Vĩ (Đông Hưng, Qu...
Tác giả: Nguyễn Thị Phương Châm
Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306.09597
 
Cafe Nắng Sài Gòn
Tác giả: Nguyễn Thị Phương Thảo
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 
 
Lý thuyết điều khiển hiện đại
Tác giả: Nguyễn Thị Phương Hà
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.801
 
Thực tập hóa lý
Tác giả: Nguyễn Thị Phương Thoa
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  541.3
 
Ngôn ngữ và thể thơ trong ca dao người Việt ở Nam Bộ
Tác giả: Nguyễn Thị Phương Châm
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Luật hình sự quốc tế : Với việc đảm bảo quyền con người
Tác giả: Nguyễn Thị Phương Hoa
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  345
 
Điều khiển tự động . T.1- Cơ sở tự động học
Tác giả: Nguyễn Thị Phương Hà
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.801
 
Một số giải pháp về duy trì phát triển thị trường chứng khoán tại Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thị Phương Châu
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 1999
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  332.6322
 
Lập dự án nghiên cứu khả thi mở rộng quy mô sản xuất tại xí nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản Bà Rịa
Tác giả: Nguyễn Thị Phương Ngọc
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 1999
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  658.5
 
Quản trị chi phí
Tác giả: Nguyễn Thị Phương Loan
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Đại Học Mở TpHồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.1552
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục