Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 43 kết quả
Sinh học đại cương
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  570
 
Giáo trình kỹ năng giải quyết các vụ án hành chính
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương
Xuất bản: Hà Nội: Công an nhân dân, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  342.06
 
Bài tập kế toán doanh nghiệp : Dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng TH chuyên nghiệp
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương
Xuất bản: Hà Nội: Kinh tế quốc dân, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  657
 
Chiến lược kinh doanh tổng công ty cơ khí Việt Nam đến năm 2020
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương, Phan Đình Nguyên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.4012
 
Quán cafe mang ý tưởng dừa
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Xuân Phúc
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Quy trình sản xuất rượu nho
Tác giả: Kha Tôn Huy, Nguyễn Thị Thu Hương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Khảo sát khả năng kháng khuẩn trong cao chiết lá đắng (vemonia amygdalina del)
Tác giả: Từ Công Tính, Nguyễn Thị Thu Hương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  547.7
 
Nghiên cứu tách chiết hợp chất anthocyanin từ quả mồng tơi chín (basella albal) và khảo sát hoạt tính sinh học
Tác giả: Nguyễn Thanh Loan, Nguyễn Thị Thu Hương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  572.592
 
Nghiên cứu ứng dụng màng chitosan - nano bạc - tinh dầu nghệ trong bảo quản nhằm nâng cao bảo quản chuối sau thu hoạch
Tác giả: Nguyễn Hữu Tài, Nguyễn Thị Thu Hương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  579.17
 
Nghiên cứu trích ly thành phần flavonoid từ lá củ đậu và thử nghiệm độc tính trên mô hình in vitro
Tác giả: Huỳnh Kim Khánh, Nguyễn Thị Thu Hương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục