Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
The Language of Business Correspondence in English = Ngôn ngữ thư tín thương mại tiếng Anh
Tác giả: Nguyễn Trọng Đàn
Xuất bản: Hà Nội: Văn Hóa Thông Tin, 2004
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.02465
 
Thư tín thương mại quốc tế = correspondence in international trade
Tác giả: Nguyễn Trọng Đàn
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2002
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.20246517
 
Từ điển Ngân hàng và tài chính quốc tế Anh -Việt
Tác giả: Nguyễn Trọng Đàn
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  332.4003
 
Hợp đồng thương mại quốc tế = : International trade contracts
Tác giả: Nguyễn Trọng Đàn
Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  382
 
Nghi thức thư tín thương mại quốc tế = International Trade correspondence etiquette
Tác giả: Nguyễn Trọng Đàn
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  651.75
 
Văn hóa ẩm thực truyền thống Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Trọng Đàn, Phan Ngọc Sơn
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  394.109597
 
The Languare of me chemistry, food and biological technology = Ngôn ngữ tiếng anh chuyên ngành công nghệ hóa học, công n...
Tác giả: Nguyễn Thị Hiền, Lê Thị Lan Chi, Nguyễn Trọng Đàn
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Bách khoa Hà Nội, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.024660
 
Market leader (elementary) : từ vựng-ngữ pháp và đề ôn-luyện thi trắc nghiệm
Tác giả: Bùi Thị Hà, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Trọng Đàn
Xuất bản: Hà Nội: Lao độngXã hội, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.02465
 
1

Truy cập nhanh danh mục