Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 21 kết quả
Tòng Đón - Ăm Ca và Quam Xon Cốn : truyện thơ cổ dân tộc Thái vùng Tây bắc
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa
Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Người Thái Đen tính lịch và xem ngày giờ lành
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2012
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  133.5
 
Tục lập bản Mường và lệ tế thần núi,thần nguồn nước của người Thái Đen vùng Tây Bắc
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Lễ cúng tổ tiên và lễ cầu lành truyền thống của người Thái Đen vùng Tây Bắc
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.4109597
 
Cơ sở tự động điều khiển quá trình
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.8
 
Cơ sở tự động hóa. Tập 1
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.8
 
Giáo trình đo lường các đại lượng điện và không điện
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2002
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.37
 
Quam Tô Mương : Truyện kể biên niên sử của người Thái Đen ở vùng Tây Bắc
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Giáo trình đo lường các đại lượng điện và không điện
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2008
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.37
 
Văn hóa ẩm thực Thái vùng Tây Bắc Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa
Xuất bản: Hà Nội: Thanh niên, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  394.109597
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục