Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 25 kết quả
Lập trình PLC
Tác giả: Nguyễn Vạn Quốc
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.895
 
Thực hành Lập trình PLC
Tác giả: Nguyễn Vạn Quốc
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  629.895
 
Kỹ thuật điện dân dụng
Tác giả: Nguyễn Vạn Quốc
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  621.3
 
Thực hành Lập trình PLC
Tác giả: Nguyễn Vạn Quốc,
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  629.895
 
Lập trình PLC
Tác giả: Nguyễn Vạn Quốc
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  629.895
 
Thực hành lập trình PLC
Tác giả: Nguyễn Vạn Quốc
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.895
 
Khu vườn thông minh (sử dụng PLC)
Tác giả: Phạm Quang Huy, Nguyễn Vạn Quốc
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  629.895
 
Dây chuyền chiết rót đống nắm và dán nhãn chai
Tác giả: Nguyễn Lê Xuân Phong, Nguyễn Vạn Quốc
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  629.895
 
Dây chuyền chiết rót đóng nắp và gián nhãn chai
Tác giả: Nguyễn Lê Xuân Phong, Nguyễn Vạn Quốc
Xuất bản: Tp Hồ Chí Minh: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Hệ thống phân loại sản phẩm theo chiều cao
Tác giả: Phùng Hữu Đại, Nguyễn Vạn Quốc
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục