Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Khu tái định cư và lưu trú công nhân - Thiết kế chung cư 9 tầng
Tác giả: Nguyễn Quốc Việt
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Tổng quan phương pháp thu nhận dầu thực vật và nghiên cứu thu nhận dầu hạt chè bằng phương pháp trích ly
Tác giả: Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Thị Ngọc Yến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2008
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Thiết kế chung cư quận 7
Tác giả: Nguyễn Quốc Việt, Khổng Trọng Toàn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  690.8314
 
Thiết kế chung cư quận 7
Tác giả: Nguyễn Quốc Việt, Khổng Trọng Toàn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  690.8314
 
Giải pháp cho mạng riêng ảo sử dụng đa giao thức Mpls
Tác giả: Nguyễn Quốc Việt, Cao Tùng Anh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  004.6
 
Quản lý hiệu suất làm việc của nhân viên = Harvard Business Essentials - Performance Management
Tác giả: Nguyễn Quốc Việt, Phạm Ngọc Sáu, Trần Thị Bích Nga
Xuất bản: TP Hồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.3125
 
Chỉ thị sinh học môi trường
Tác giả: Lê Văn Khoa, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Xuân Quýnh
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.7063
 
Môi trường và phát triển bền vững
Tác giả: Lê Văn Khoa, Đoàn Văn Tiến, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Song Tùng
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  363.7
 
Giáo trình thuế
Tác giả: Nguyễn Minh Thơ, Nguyễn Lê Tiểu Tiên, Nguyễn Quốc Việt, Phan Hiển Minh
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  336.2
 
1

Truy cập nhanh danh mục