Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
Giáo trình môn học Thiết kế trang phục 1
Tác giả: Võ Phước Tấn, Phạm Nhất Chi Mai
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2006
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  687.042
 
Giáo trình quản lý chất lượng trang phục
Tác giả: Võ Phước Tấn, Phạm Nhất Chi Mai
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2006
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  687.0685
 
Giáo trình môn học Thiết kế trang phục 1
Tác giả: Võ Phước Tấn, Phạm Nhất Chi Mai
Xuất bản: TpHCM: Thống Kê, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  646.3
 
Giáo trình môn học Quản lý chất lượng trang phục
Tác giả: Võ Phước Tấn, Phạm Nhất Chi Mai
Xuất bản: TpHCM: Thống kê, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  646.3
 
Hệ thống bài tập công nghệ may 2
Tác giả: Võ Phước Tấn, Nguyễn Thị Mỹ Chiên, Phạm Nhất Chi Mai
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  687
 
Giáo trình môn học Công nghệ may 1
Tác giả: Võ Phước Tấn, Bùi Thị Cẩm Loan, Phạm Nhất Chi Mai, Trần Thị Kim Phượng
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  646.4072
 
1

Truy cập nhanh danh mục