Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
Tự học tiếng Nhật theo chủ đề
Tác giả: Quỳnh Trần
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2015
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.68
 
Đo lường sự hài lòng của khách hàng mua sắm tại hệ thống siêu thị Coopmart trên địa bàn Thành phố Hố Chí Minh
Tác giả: Trần Thị Hương Quỳnh, Trần Quốc Tuấn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.812
 
Nghiên cứu xử lý nước thải tinh bột khoai mì bằng quá trình lọc sinh học hiếu khí
Tác giả: Nguyễn Thị Như Quỳnh, Trần Thị Tường Vân
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
Tự học 600 chữ Kanji căn bản
Tác giả: Hoàng Quỳnh, Trần Thị Minh Phương hiệu đính
Xuất bản: Hà Nội: Hồng đức, 2018
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.681
 
Các giải pháp lập trình ASP.net 2.0 . Tập 2
Tác giả: Nguyễn Ngọc Bình Phương, Lê Trần Nhật Quỳnh, Trần Thế Quân
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (rar)
ddc:  005.276
 
Khởi nghiệp
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Trần Minh Phăng, Trần Thị Trang, Trương Quang Dũng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.11
 
Khởi nghiệp
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Trần Minh Phăng, Trần Thị Trang, Trương Quang Dũng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.11
 
Thiết kế nhà máy điều chế chiên muối
Tác giả: Bùi Thị Hồng Nhung, Nguyễn Hoàng Ngân, Nguyễn Kính, Nguyễn Thị Như Quỳnh, Trần Văn Cảnh, Vũ Ngọc Thanh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
Bản in
ddc:  664.02
 
Thiết kế nhà máy sản xuất sữa đậu nành
Tác giả: Lê Hoàng Anh Quốc, Nguyễn Công An, Nguyễn Lệ Hà, Nguyễn Lê Tường Duy, Nguyễn Như Quỳnh, Trần Thị Hải
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
Bản in
ddc:  664.02
 
Pháp luật và khởi nghiệp
Tác giả: Đào Thu Hà, Lê Thị Minh Thư, Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Trần Minh Phăng, Trần Thị Trang, Trương Quang Dũng, Vũ Anh Sao
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.11
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục