Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 5 kết quả
Thiết kế chung cư Nhiêu Lộc Q.Tân Phú
Tác giả: Trương Anh Tuấn, Khổng Trọng Toàn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Thể dục : Sách giáo khoa dành cho sinh viên Đại học Thể dục thể thao
Tác giả: Lê Văn Lẫm, Nguyễn Xuân Sinh, Trần Phúc Phong, Trương Anh Tuấn
Xuất bản: Hà Nội: Thể dục thể thao, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  613.71
 
Giáo dục học thể thao
Tác giả: Kunath P, Nguyễn Quý Bình, L Paul, Phạm Đình Bẩm, Trương Anh Tuấn
Xuất bản: Hà Nội: Thể dục thể thao, 1998
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  796.071
 
Kiểm thử các ứng dụng web = Testing applications on the web. Tập 1
Tác giả: Hung Q Nguyen, Michael Hackett, Bob Johnson, Nguyễn Thanh Bình, Trương Anh Tuấn
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.14
 
Kiểm thử các ứng dụng web = Testing applications on the web. Tập 2
Tác giả: Hung Q Nguyen Michael Hackett, Bob Johnson, Nguyễn Thanh Bình, Trương Anh Tuấn
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.14
 
1

Truy cập nhanh danh mục