Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 19 kết quả
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Tác giả: Võ Hoàng Khang
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  005.74
 
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Tác giả: Võ Hoàng Khang
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  005.74
 
Thực hành cơ sở dữ liệu
Tác giả: Võ Hoàng Khang
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  005.74
 
Thực hành quản trị cơ sở dữ liệu
Tác giả: Võ Hoàng Khang
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  005.74
 
Oracle
Tác giả: Võ Hoàng Khang
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  005.7565
 
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Tác giả: Võ Hoàng Khang
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  005.74
 
Oracle
Tác giả: Võ Hoàng Khang
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  005.7565
 
Oracle
Tác giả: Võ Hoàng Khang
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  005.7565
 
Thực hành cơ sở dữ liệu
Tác giả: Võ Hoàng Khang
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  005.74
 
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle
Tác giả: Võ Hoàng Khang
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  005.7565
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục