Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
Global economic prospects 2010 [electronic resource] : crisis, finance, and growth
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC: International Bank for Reconstruction and DevelopmentThe World Bank, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  330.91724
 
World Development Report 1995
Tác giả:
Xuất bản: : A World Bank Publication, 1995
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  330.91724
 
Global economic prospects and the developing countries : 1998/99, beyond financial crisis
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC: World Bank, 1999
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  330.91724
 
Global Economic Prospects 2003 [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Washington: World Bank Publications, 2002
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  330.91724
 
Global economic prospects 2005 [electronic resource] : trade, regionalism and development
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC: World Bank, 2005
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  330.91724
 
Global economic prospects : commodities at the crossroads
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC: World Bank, 2009
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  330.91724
 
Global economic prospects [electronic resource] : the global economy in transition
Tác giả:
Xuất bản: Washington District of Columbia: World Bank Group, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  330.91724
 
The Little Data Book 2015 [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Washington District of Columbia: World Bank Group, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  330.91724
 
Global economic prospects, January 2016 [electronic resource] : spillovers amid weak growth
Tác giả: Kaushik Basu
Xuất bản: Northwest Washington District of Columbia: World Bank Group, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  330.91724
 
Emerging Market Economies and Financial Globalization
Tác giả: Leonardo Stanley
Xuất bản: London UK New York NY: Anthem Press, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  330.91724
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục