Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
From Asian to global financial crisis : an Asian regulator's view of unfettered finance in the 1990s and 2000s
Tác giả: Andrew Sheng
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.95
 
The Asian financial crisis : crisis, reform and recovery
Tác giả: Shalendra D Sharma
Xuất bản: New York: Manchester University Press, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.95
 
Rethinking the East Asia miracle
Tác giả: Joseph E Stiglitz, Shahid Yusuf
Xuất bản: Washington DC New York: World Bank Oxford University Press, 2001
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  330.95
 
Competition and Cooperation in Social and Political Sciences Proceedings of the Asia-Pacific Research in Social Sciences...
Tác giả:
Xuất bản: London UK: Taylor Francis, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  330.95
 
Competition and Cooperation in Economics and Business
Tác giả:
Xuất bản: London UK: Taylor Francis, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  330.95
 
Châu Á từ khủng hoảng nhìn về thế kỷ 21
Tác giả: Võ Tá Hân, Trần Quốc Hùng, Vũ Quang Việt
Xuất bản: TPHCM: TPHCM, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.95
 
1

Truy cập nhanh danh mục