Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
From Asian to global financial crisis : an Asian regulator's view of unfettered finance in the 1990s and 2000s
Tác giả: Andrew Sheng
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.95
 
The Asian financial crisis : crisis, reform and recovery
Tác giả: Shalendra D Sharma
Xuất bản: New York: Manchester University Press, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.95
 
Địa lý kinh tế - xã hội Châu Á
Tác giả: Bùi Thị Hải Yến, Nguyễn Yến Ngọc, Phạm Thị Ngọc Diệp
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  330.95
 
Châu Á từ khủng hoảng nhìn về thế kỷ 21
Tác giả: Võ Tá Hân, Trần Quốc Hùng, Vũ Quang Việt
Xuất bản: TPHCM: TPHCM, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.95
 
Đông Á và Việt Nam trong thế kỉ XXI : những vấn đề chính trị - kinh tế
Tác giả: Huỳnh Tâm Sáng, Võ Minh Tập
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  330.95
 
Kinh tế - xã hội các nước Đông Nam Á
Tác giả: Lê Đăng Minh, Lê Thị Mai Hương, Trần Thế Tuân
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2018
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  330.95
 
Tương lai thuộc về châu Á : thương mại, xung đột và văn hóa trong thế kỷ 21 = The future is Asian : commerce, conflict, ...
Tác giả: Parag Khanna, Mai Chí Trung
Xuất bản: TP HCM: Trẻ, 2020
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  330.95
 
1

Truy cập nhanh danh mục