Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 18 kết quả
Six Hats to Think
Tác giả: Edward De Bono
Xuất bản: : Granica Adelphi, 2007
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.42
 
Critical thinking : the art of argument
Tác giả: George W Rainbolt, Sandra L Dwyer
Xuất bản: Boston Mass: Wadsworth Cengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.42
 
Metaphorical management [electronic resource] : using intuition and creativity as a control mechanism for complex system...
Tác giả: Klaus Elle
Xuất bản: Dordrecht New York: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.42
 
Tư duy tích cực thay đổi cuộc sống
Tác giả: Trần Đình Hoành
Xuất bản: Hà Nội: Phụ nữ, 2013
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  153.42
 
Mastermind : how to think like Sherlock Holmes
Tác giả: Maria Konnikova
Xuất bản: Edinburgh: Canongate, 2013
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.42
 
Tư duy chiến lược : Lý thuyết trò chơi thực hành
Tác giả: Avinash K Dixit, Bary J Nalebuff
Xuất bản: Hà Nội: Tri Thức, 2007
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  153.42
 
Nguyên tắc tư duy lô-gic và phát triển cá nhân
Tác giả: Dũng Tiến, Thúy Nga
Xuất bản: Hà Nội: Tài Chính, 2008
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  153.42
 
Phương pháp ghi nhận siêu tốc
Tác giả: Bobbi DePorter, Đỗ Phương Linh, Mike Hernacki, Lê Thanh Dũng
Xuất bản: Hà Nội: Tri Thức, 2008
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  153.42
 
Phương pháp tư duy để làm việc có hiệu quả
Tác giả: Hanry Burnett
Xuất bản: Hà Nội: Từ điển Bách Khoa, 2007
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  153.42
 
Figments of reality : the evolution of the curious mind
Tác giả: James Michael Stewart, Jack Cohen
Xuất bản: New York: Cambridge University Press, 1999
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.42
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục