Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 37 kết quả
Global economic prospects 2010 [electronic resource] : crisis, finance, and growth
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC: International Bank for Reconstruction and DevelopmentThe World Bank, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  330.91724
 
Urban economics
Tác giả: Arthur O'Sullivan
Xuất bản: Boston: McGrawHillIrwin, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  330.91732
 
Emerging markets and the global economy
Tác giả: Mohamed El Hedi Arouri, Sabri Boubaker, Duc Khuong Nguyen
Xuất bản: Amsterdam Boston Heidelberg London New York Oxford Paris San Diego San Francisco Singapore Sydney Tokyo: Elsevier Academic Press, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.91724
 
Economic development [electronic resource]
Tác giả: E Wayne Nafziger, E Wayne Nafziger
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.91724
 
Advances in development economics
Tác giả: Dipak R Basu
Xuất bản: Singapore Hackensack NJ: World Scientific, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.9172
 
Dự báo thế thương trường thế kỷ 21
Tác giả: Hoàng Ân Chính
Xuất bản: Hà Nội: Văn Hóa Thông Tin, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  330.91
 
World Development Report 1995
Tác giả:
Xuất bản: : A World Bank Publication, 1995
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  330.91724
 
Đô thị hóa và tăng trưởng
Tác giả: Patricia Clarke Annez, Robert M Buckley, Michael Spence
Xuất bản: Hà Nội: Ngân Hàng thế giới, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  330.91732
 
Địa lí kinh tế - xã hội thế giới
Tác giả: Ông Thị Đan Thanh
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Sư phạm, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  330.91
 
Giáo trình địa lý kinh tế - xã hội thế giới
Tác giả: Bùi Thị Hải Yến
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  330.91
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục