Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 32 kết quả
Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin : dùng cho các khối ngành không chuyên kinh tế-quản trị kinh doanh trong các tr...
Tác giả: Nguyễn Văn Hảo, Nguyễn Đình Kháng, Nguyễn Thanh Huyền, Nguyễn Văn Luân, Nguyễn Xuân Khoát
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2004
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  335.43
 
Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin : dùng cho các khối ngành không chuyên kinh tế-quản trị kinh doanh trong các tr...
Tác giả: Nguyễn Văn Hảo, Lê Danh Tốn, Nguyễn Đình Kháng
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2006
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  335.43
 
Kinh tế chính trị Mác - Lênin. Tập 1
Tác giả: Phan Trọng Kỳ
Xuất bản: TPHCM: Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  335.43
 
Kinh tế chính trị Mác - Lênin. Tập 2
Tác giả: Phan Trọng Kỳ
Xuất bản: TPHCM: Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  335.43
 
Tìm hiểu môn học kinh tế chính trị Mác - Lênin : dưới dạng hỏi đáp
Tác giả: Vũ Văn Phúc, Mai Thế Hởn
Xuất bản: Hà Nội: Lý luận Chính trị, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  335.43
 
Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin : dùng cho các khối ngành không chuyên kinh tế-quản trị kinh doanh trong các tr...
Tác giả: Nguyễn Văn Hảo, Nguyễn Đình Kháng, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Văn Luân, Nguyễn Xuân Khoát
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2002
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  335.43
 
Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin : dùng cho các khối ngành không chuyên kinh tế-quản trị kinh doanh trong các tr...
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  335.43
 
Hướng dẫn học môn kinh tế chính trị Mác - Lênin
Tác giả: Pham Quang Tuấn, Tô Đức Hạnh, Vũ Anh Tuấn
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  335.43
 
Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin : dùng cho các khối ngành kinh tế-quản trị kinh doanh trong các trường đại học,...
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2006
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  335.43
 
Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Tác giả: Cao Thị Toàn
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  335.43
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục