Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 695 kết quả
The economics of groundwater remediation and protection
Tác giả: Paul E Hardisty, Ec Özdemiroglu
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.7394
 
Review and evaluation of alternative chemical disposal technologies
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC: National Academy Press, 1996
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.7287
 
Reviews of environmental contamination and toxicology. Volume 192 [electronic resource]
Tác giả: George Whitaker Ware
Xuất bản: New York London: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.73
 
Reviews of environmental contamination and toxicology. Volume 199 [electronic resource]
Tác giả: David M Whitacre
Xuất bản: New York London: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.73
 
Principles of Environmental Sciences [electronic resource]
Tác giả: Jan J Boersema, Lucas Reijnders
Xuất bản: Dordrecht: Springer Netherlands, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.7
 
Twilight of the machines [electronic resource]
Tác giả: John Zerzan
Xuất bản: Port Townsend WA: Feral House, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.7
 
Principles of Environmental Science and Technology. [electronic resource]
Tác giả: K Saravanan, R Baskar, S Ramachandran
Xuất bản: New Delhi: New Age International Pvt Ltd Publishers, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.7
 
Waste treatment and disposal
Tác giả: Paul T Williams
Xuất bản: Chichester West Sussex England Hoboken NJ USA: Wiley, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.72
 
Nghiên cứu giải pháp giảm thiểu tác động môi trường trong thi công đường giao thông nông thôn
Tác giả: Nguyễn Nhật Duy, Nguyễn Mạnh Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  363.7
 
Ô nhiễm không khí ở TP. HCM, nguyên nhân và biện pháp giảm thiểu
Tác giả: Tô Thị Thúy Hằng, Hoàng Hưng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  363.7392
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục