Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 38 kết quả
Gödel, Escher, Bach
Tác giả: Douglas R Hofstadter
Xuất bản: : Consejo Nacional De Ciencia, 1982
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511
 
Gödel, Escher, Bach. Un'eterna Ghirlanda Brillante. Una Fuga Metaforica Su Menti E Macchine Nello Spirito Di Lewis Carro...
Tác giả: Douglas R Hofstadter
Xuất bản: : Adelphi, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511
 
Discrete mathematics : an introduction to proofs and combinatorics
Tác giả: Kevin K Ferland
Xuất bản: Boston: Houghton Mifflin Co, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511
 
Combinatorics of permutations
Tác giả: Miklós Bóna
Xuất bản: Boca Raton: Chapman HallCRC, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511
 
Foundations of mathematical logic
Tác giả: Haskell B Curry
Xuất bản: New York: Dover Publications, 1977
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511
 
A walk through combinatorics : an introduction to enumeration and graph theory
Tác giả: Miklós Bóna
Xuất bản: Hackensack NJ: World Scientific Pub, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511
 
Combinatorics
Tác giả: Russell Merris
Xuất bản: Hoboken NJ: WileyInterscience, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511
 
Calculated bets : computers, gambling, and mathematical modeling to win
Tác giả: Steven S Skiena
Xuất bản: Washington DC Cambridge UK New York: Mathematical Association of America Cambridge University Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511
 
String theory for dummies
Tác giả: Andrew Zimmerman Jones, Daniel Robbins
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Publishers, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511
 
Challenging mathematical problems with elementary solutions
Tác giả: A M I͡Aglom, Gordon, I M I͡Aglom
Xuất bản: New York: Dover, 1967
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục