Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 30 kết quả
The GL diet for dummies
Tác giả: Nigel Denby, Sue Baic
Xuất bản: Chichester: John Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.283
 
The Paleo Diet
Tác giả: Steve Alten, Steve Alten cm
Xuất bản: : Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  613.282
 
Beating sugar addiction for dummies
Tác giả: Dan DeFigio
Xuất bản: Hoboken NJ: For Dummies a Wiley brand, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.28332
 
Wheat Antioxidants
Tác giả: Liangli Yu
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  613.28
 
Carbohydrates what you need to know
Tác giả:
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sons Incorporated, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  613.283
 
Antioxidants in Sport Nutrition
Tác giả: Manfred Lamprecht, Manfred Lamprecht
Xuất bản: Boca Raton FL: Taylor Francis, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  613.286
 
Ketogenic diet and metabolic therapies : expanded roles in health and disease
Tác giả: Susan A Masino
Xuất bản: New York NY United States of America: Oxford University Press, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.283
 
CRC handbook of dietary fiber in human nutrition
Tác giả: Gene A Spiller
Xuất bản: Boca Raton Fla: CRC Press, 2001
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  613.28
 
Bách khoa vitamin
Tác giả: Thu Minh
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.286
 
Nutritional biochemistry of the vitamins
Tác giả: David A Bender
Xuất bản: Cambridge UK New York NY: Cambridge University Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.286
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục