Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
Wheat Antioxidants
Tác giả: Liangli Yu
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  613.28
 
CRC handbook of dietary fiber in human nutrition
Tác giả: Gene A Spiller
Xuất bản: Boca Raton Fla: CRC Press, 2001
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  613.28
 
Handbook of fermented functional foods
Tác giả: Edward R Farnworth
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2008
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  613.28
 
Dietary Supplements
Tác giả: Paul M Coates (Ed), Johanna T Dwyer (Ed)
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  613.28
 
Khảo sát tình trạng dinh dưỡng và xây dựng thực đơn phù hợp cho trẻ em 6 tuổi tại TP.HCM
Tác giả: Lê Thị Hồng Nhung, Lâm Văn Mân, Nguyễn Thanh Danh
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  613.28
 
Blood flow imaging by optimal matching of computational fluid dynamics to 4D-flow data [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC Oak Ridge Tenn: United States Dept of Energy Office of Science Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2020
Bộ sưu tập: Metadata
ddc:  613.28
 
Caffeine Use among Active Duty Navy and Marine Corps Personnel [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Oak Ridge Tenn Oak Ridge Tenn: Oak Ridge Institute for Science and Education Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2016
Bộ sưu tập: Metadata
ddc:  613.28
 
Teas, cocoa and coffee : plant secondary metabolites and health
Tác giả: Hirosh Ashihara, Ala Crozier, F A Tomas-Barberan
Xuất bản: Chichester West Sussex Hoboken NJ: WileyBlackwell, 201
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.28
 
CRC handbook of dietary fiber in human nutrition
Tác giả: Gene A Spiller
Xuất bản: Boca Raton Fla: CRC Press, c2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.28
 
Vitamin - khoáng chất - thực phẩm chức năng
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thoa, Liên Kiều Sương, Lý Minh
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  613.28
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục