Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 21 kết quả
Nano-antimicrobials
Tác giả:
Xuất bản: New York: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.329
 
Probiotics and health claims
Tác giả: Wolfgang Kneifel, Seppo Salminen
Xuất bản: Chichester West Sussex Ames Iowa: WileyBlackwell, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.329
 
Aminoglycoside antibiotics : From chemical biology to drug discovery
Tác giả: D P Arya
Xuất bản: Hoboken NJ: WileyInterscience, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  615.329
 
Antibiotic essentials
Tác giả: Burke A Cunha
Xuất bản: New Delhi: Jaypee Brothers Medical Publishers, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.329
 
Probiotics : immunobiotics and immunogenics
Tác giả: Susana Alvarez, Haruki Kitazawa, Julio Villena
Xuất bản: Boca Raton: Taylor Francis, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.329
 
Kháng sinh học ứng dụng
Tác giả: Nguyễn Khang
Xuất bản: Hà Nội: Y học, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.329
 
Hướng dẫn điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm = : Antibiotic essentials
Tác giả: Burke A Cunha, Nguyễn Đạt Anh, Nguyễn Hồng Hà, Nguyễn Vũ Trung
Xuất bản: Hà Nội: Y học, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.329
 
Hướng dẫn sử dụng kháng sinh
Tác giả: Hoàng Thị Kim Huyền, Lương Ngọc Khuê, Nguyễn Thị Xuyên, Trẩn Quỵ
Xuất bản: Hà Nội: Bộ Y tế, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.329
 
Direct-fed microbials and prebiotics for animals : science and mechanisms of action
Tác giả: Todd Riley Callaway, Stanley E Gilliland, Steven C Ricke
Xuất bản: New York: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.329
 
Hướng dẫn sử dụng kháng sinh
Tác giả: Bùi Đại, Đặng Đức Trạch, Hoàng Tích Huyền, Lê Đức Hinh, Lê Nam Trà, Lê Tử Vân, Nguyễn Bửu Triều, Nguyễn Đình Hường, Nguyễn Gia Khánh, Nguyễn Hữu Hồng, Nguyễn Thị Vinh, Phạm Khuê, Phạm Trí Tuệ, Trần Quỵ, Vũ Đình Hải
Xuất bản: Hà Nội: Y học, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  615.329
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục