Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Manual of temporomandibular disorders
Tác giả: Edward F Wright
Xuất bản: Ames Iowa: WileyBlackwell, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.522
 
Oral pathology
Tác giả: J V Soames, J C Southam
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.522
 
Nutrition and oral medicine
Tác giả: David Sirois, Riva Touger-Decker
Xuất bản: New York: Humana Press, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.522
 
Reconstructive oral and maxillofacial surgery
Tác giả: Carlos Navarro Vila
Xuất bản: Cham: Springer, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.522
 
Clinical outline of oral pathology : diagnosis and treatment
Tác giả: Lewis R Eversole, Jason Malley
Xuất bản: Shelton Connecticut: Peoples Medical Publishing House, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.522
 
A Textbook of Advanced Oral and Maxillofacial Surgery . Volume 3 [Elektronisk resurs]
Tác giả:
Xuất bản: : InTech, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.522
 
Oral Health by Using Probiotic Products
Tác giả: Razzagh Mahmoudi, Razzagh Mahmoudi
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  617.522
 
1

Truy cập nhanh danh mục