Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 33 kết quả
Pain in childbearing and its control
Tác giả: Rosemary Mander, Jennifer M Tocher
Xuất bản: Chichester West Sussex: John Wiley Sons, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.9
 
Handbook of plastic surgery [electronic resource]
Tác giả: Steven E Greer
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2004
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  617.9
 
Pediatric surgery
Tác giả: Brendon J Coventry
Xuất bản: London: Springer, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.9
 
Wearable robots : biomechatronic exoskeletons
Tác giả: José Pons
Xuất bản: Chichester England Hoboken NJ: Wiley, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.9
 
Plastic surgery secrets
Tác giả: Jeffrey Weinzweig
Xuất bản: Philadelphia PA: MosbyElsevier, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.9
 
Sedation and analgesia for diagnostic and therapeutic procedures
Tác giả: Shobha Malviya, Norah N Naughton, Kevin K Tremper
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.9
 
Essential anesthesia : from science to practice
Tác giả: T Y Euliano, J S Gravenstein
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.9
 
Miller's anesthesia
Tác giả: Ronald D Miller
Xuất bản: Philadelphia PA: ElsevierSaunders, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.9
 
Chestnut's obstetric anesthesia [electronic resource] : principles and practice
Tác giả: David H Chestnut
Xuất bản: Philadelphia PA: ElsevierSaunders, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.9
 
The wondrous story of anesthesia
Tác giả: Edmond I Eger, Lawrence J Saidman, Rod Westhorpe
Xuất bản: New York NY: Springer, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.9
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục