Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 24 kết quả
Body sculpting with silicone implants
Tác giả:
Xuất bản: New York: Springer, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.95
 
Flesh wounds : the culture of cosmetic surgery
Tác giả: L Blum Virginia
Xuất bản: Berkeley and Los Angeles California: University of California Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.95
 
Michigan manual of plastic surgery
Tác giả: Gregory H Borschel, David L Brown
Xuất bản: Philadelphia: Lippincott Williams Wilkins, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  617.95
 
Manual of Aesthetic Surgery 2 [electronic resource]
Tác giả: W L Mang
Xuất bản: Berlin Heidelberg: SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.95
 
Innovations in plastic and aesthetic surgery
Tác giả: M Eisenmann-Klein, C Neuhann-Lorenz
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.95
 
Aesthetic surgery after massive weight loss
Tác giả: Alan Matarasso, J Peter Rubin
Xuất bản: Philadelphia PA: Saunders Elsevier, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.95
 
Key topics in plastic and reconstructive surgery
Tác giả: Tor Chiu, Andrew Burd
Xuất bản: London: Taylor Francis, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.95
 
Aesthetic rejuvenation challenges and solutions : a world perspective
Tác giả: Paul J Carniol, Gary D Monheit
Xuất bản: London: Informa Healthcare, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.95
 
Biomaterials for artificial organs
Tác giả: Michael J Lysaght, Thomas J Webster
Xuất bản: Cambridge UK Philadelphia PA: Woodhead Publishing Ltd, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.95
 
Essentials of Plastic Surgery, Second Edition [electronic resource]
Tác giả: Jeffrey E Janis
Xuất bản: Hoboken: Taylor and Francis, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.95
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục