Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 91 kết quả
Foundations of materials science and engineering
Tác giả: William F Smith, Javad Hashemi
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  620.11
 
Materials for engineering, third edition [electronic resource]
Tác giả: J W Martin
Xuất bản: Cambridge England Boca Raton Fla: Woodhead Publishing CRC Press, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.11
 
Fundamentals of materials science and engineering : an interactive e.text
Tác giả: William D CallisterWilliam D Callister
Xuất bản: New York Singapore: John Wiley Sons, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.11
 
Engineering materials 1 : an introduction to their properties and applications
Tác giả: M F Ashby, M F Ashby, David R H Jones
Xuất bản: Oxford Boston: ButterworthHeinemann, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.11
 
Vật liệu học cơ sở
Tác giả: Nghiêm Hùng
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  620.11
 
Vật liệu & công nghệ hàn
Tác giả: Nguyễn Văn Thông
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  620.11
 
Giáo trình kỹ thuật phân tích vật lý
Tác giả: Phạm Ngọc Nguyên
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2004
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  620.11
 
Vật liệu cơ bản và xử lý nhiệt trong chế tạo máy
Tác giả: Hoàng Tùng, Bùi Văn Hạnh, Phạm Minh Phương
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  620.11
 
Công nghệ vật liệu mới
Tác giả: Nguyễn Văn Dán
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  620.11
 
Thí nghiệm vật liệu học và xử lý
Tác giả: Đặng Vũ Ngoạn
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  620.11
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục