Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 272 kết quả (0.0311851 giây)
Telematics communication technologies and vehicular networks : wireless architectures and applications
Tác giả: 
Hershey PA: Information Science Reference, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 629.2
 
Seat Ibiza I Cordoba
Tác giả: Franciszek Zawadzki
: Wydawnictwa Komunikacji I Lacznosci Wkl, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 629.2
 
Handbook of automotive power electronics and motor drives [electronic resource]
Tác giả: 
Boca Raton: Taylor Francis, 2005
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 629.2
 
Diesel engine transient operation : principles of operation and simulation analysis [electronic resource]
Tác giả: Constantine D Rakopoulos
New York London: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 629.2
 
Car audio for dummies
Tác giả: Doug Newcomb
Hoboken NJ: Wiley, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 629.2
 
Understanding automotive electronics
Tác giả: William B Ribbens
Amsterdam Boston: Newnes, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 629.2
 
Road and off-road vehicle system dynamics handbook
Tác giả: 
Boca Raton: CRC Press, 2014
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 629.2
 
Lý thuyết ô tô: T.1
Tác giả: Khoa cơ khí
Hà Nội: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 629.2
 
Lý thuyết ô tô: T.2
Tác giả: Khoa cơ khí
Hà Nội: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 629.2
 
Automobile mechanical and electrical systems elektronisk ressurs
Tác giả: Tom Denton
Oxford England: Elsevier, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 629.2
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục