Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 1265 kết quả
Review of the U.S. Department of Energy's Heavy Vehicle Technologies Program elektronisk ressurs
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC: National Academy Press, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.224
 
Automotive Development Processes [electronic resource] : Processes for Successful Customer Oriented Vehicle Development
Tác giả: Julian Weber
Xuất bản: Berlin Heidelberg: SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.231
 
Aptera
Tác giả: Tom Warhol
Xuất bản: New York: Marshall Cavendish Benchmark, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.22
 
Telematics communication technologies and vehicular networks : wireless architectures and applications
Tác giả: Yuh-Shyan Chen, Chung-Ming Huang
Xuất bản: Hershey PA: Information Science Reference, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.2
 
Seat Ibiza I Cordoba
Tác giả: Franciszek Zawadzki
Xuất bản: : Wydawnictwa Komunikacji I Lacznosci Wkl, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.2
 
Volkswagen Passat
Tác giả: Tomasz Kośmicki, Wacław Sobolewski
Xuất bản: : WKL Wydawnictwa Komunikacji I Lacznosci, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.28
 
Philosophical Ridings
Tác giả: Craig Bourne
Xuất bản: : Oneworld, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.2275
 
Handbook of automotive power electronics and motor drives [electronic resource]
Tác giả: Ali Emadi
Xuất bản: Boca Raton: Taylor Francis, 2005
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  629.2
 
Ford Mondeo
Tác giả: Hans-Rüdiger Etzold
Xuất bản: : Wydawnictwa Komunikacji I Lacznosci Wkl, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.28722
 
Volkswagen Polo
Tác giả: Hans-Rüdiger Etzold
Xuất bản: : Wydawnictwa Komunikacji I Lacznosci Wkl, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.28
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục