Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Phân tích dữ liệu
Tác giả: Lê Quang Hùng, Nguyễn Thị Hoàng Yến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  650.0151954
 
Phân tích dữ liệu trong kinh doanh
Tác giả: Lê Quang Hùng
Xuất bản: TPHCM: Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  650.0151954
 
Sức mạnh của những con số kỹ năng viết báo cáo và phân tích số liệu hiểu quả trong kinh doanh = : Sore chotto suji de se...
Tác giả: Yoshiki Kashiwagi, Châu Phụng
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  650.0151954
 
Phân tích dữ liệu
Tác giả: Lê Thị Bích Diệp
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  650.0151954
 
Phân tích dữ liệu trong kinh doanh
Tác giả: Lê Quang Hùng
Xuất bản: TPHCM: Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  650.0151954
 
Phân tích dữ liệu
Tác giả: Lê Quang Hùng, Nguyễn Thị Hoàng Yến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  650.0151954
 
Phân tích dữ liệu
Tác giả: Lê Thị Bích Diệp
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  650.0151954
 
Thống kê kinh doanh và phân tích dữ liệu
Tác giả: Hồ Huỳnh Tuyết Nhung, Huỳnh Diệu Ngân, Ngô Ngọc Nguyên Thảo, Nguyễn Thị Cúc Hồng, Phan Nguyễn Hoàng Chánh
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  650.0151954
 
1

Truy cập nhanh danh mục