Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Nghệ thuật giữ chân nhân viên giỏi
Tác giả: JLeslie Mckeown, Lê Duy Hiếu, Trịnh Huy Thiệp
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.3111
 
Improving the process of employee recruitment and selection in South Logistics joint stock company (Sotrans)
Tác giả: Thi Cam Tu Tran, Phan Nguyen
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  658.3111
 
Recruitment process at Harvey Nash Vietnam
Tác giả: Thi Kim thanh Nguyen, Ngoc Thuy Nguyen
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  658.3111
 
Tuyệt chiêu tuyển dụng hiểu để thành công = taking on staff: recruiting and retaining the best staff for your business
Tác giả: Erika Lucas, Trần Thị Bích Nga
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.3111
 
Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn huyện đồng phú, tỉnh bình phước
Tác giả: Hoàng Văn Minh, Nguyễn Đình Luận
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  658.3111
 
Hoàn thiện quy trình tuyển dụng nhân sự tại công ty Cổ phần Viễn Thông FPT – chi nhánh Kiên Giang
Tác giả: Đỗ Ngọc Nhi, Hồ Thị Phương Loan
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  658.3111
 
Cẩm nang thực hành tuyển dụng
Tác giả: Anh Tuấn, Minh Nguyệt, Ngọc Diễm, Thanh Hòa
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.3111
 
Tuyển dụng nguồn nhân lực
Tác giả: Nguyễn Hoàng Tiến, Nguyễn Minh Ngọc, Phan Quan Việt, Thân Trọng Nam
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.3111
 
Giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại tổng công ty điện lực Tp.Hồ Chí Minh
Tác giả: Nguyễn Kim Khánh, Nguyễn Đình Luận
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in
ddc:  658.3111
 
Giải pháp hoàn thiện hoạt động tuyển dụng nhân sự tại công ty OPPO Việt Nam
Tác giả: Lê Minh Hòa, Nguyễn Đình Luận
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in
ddc:  658.3111
 
1

Truy cập nhanh danh mục